Phân biệt định giá và thẩm định giá

Định giá Định giá bất động sản là hoạt động tư vấn, xác định giá của một bất động sản cụ thể tại một thời điểm xác định. Định giá là việc chủ sở hữu quy định giá mua, giá bán tài sản, bất động sản. Định giá của chủ sở hữu không mang tính pháp lệnh. Nếu các mức giá đã quy định phù hợp với thị trường thì được thị trường chấp nhận; nếu không

Định giá

  • Định giá bất động sản là hoạt động tư vấn, xác định giá của một bất động sản cụ thể tại một thời điểm xác định.
  • Định giá là việc chủ sở hữu quy định giá mua, giá bán tài sản, bất động sản.
  • Định giá của chủ sở hữu không mang tính pháp lệnh. Nếu các mức giá đã quy định phù hợp với thị trường thì được thị trường chấp nhận; nếu không phù hợp thì cần phải điều chỉnh.
  • Trình tự định giá đa dạng do chủ sở hữu chọn lựa quy định.
  • Định giá được thực hiện bởi chủ sở hữu tài sản.

Phân biệt định giá và thẩm định giá

Thẩm định giá

  • Thẩm định giá là việc đánh giá hay đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định.
  • Thẩm định giá là số tiền ước tính về giá trị của tài sản và chỉ mang tính tư vấn, thông thường dựa trên cơ sở giá thị trường.
  • Kết quả thẩm định giá được sử dụng vào mục đích đã ghi trong hợp đồng: tính thuế, cho thuê, chuyển nhượng…
  • Trình tự thẩm dịnh giá thường phải qua những khâu nhất định.
  • Thẩm định giá được thực hiện bởi các tổ chức chuyên nghiệp, là các doanh nghiệp thẩm định giá.
Đăng bởi Bichvan 20-11-2015 300

Các bài viết liên qua đến Phân biệt định giá và thẩm định giá

Tin nổi bật Kinh nghiệm định giá

https://muabannhanh.net/
Địa chỉ: L3 Toà Nhà MBN Tower, 365 Lê Quang Định, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 717866
MST: 0312 999 355
Email: info@muabannhanh.com
Tổng đài: 028 7300 6688